Designed by T3 Architects

Location: Ho Chi Minh City, Viet Nam
Year: 2022
Site area: 300 sq.m approx.
GFA: 500 sq.m approx.
Scope: Construction Drawings & Fit-out works

Khiêm tốn nép mình bên cạnh những ngôi nhà cao tầng, The Cocoa Projects vừa đi vào hoạt động đã trở thành địa điểm thú vị giữa lòng Sài Gòn.

Khoảng sân bên trong là một sảnh đón xanh mát nép mình sau lớp của kính, có những cây cau và đặc biệt một gốc cacao tươi tốt. Hiên nhà giật lùi vào trong tách biệt nhưng vẫn liên kết với cửa chính của công trình chính bằng khoảng sân trong ngập nắng. Ý tưởng chính của nhà đầu tư được khéo léo đặt để bằng các chi tiết nhỏ, gần gũi và bình dị được tạo nên từ việc giữ lại chi tiết của “xác nhà” cũ trong quá trình thi công cải tạo. Đây là sự may mắn của công trình cũ khi may mắn được giữ lại đường nét quá khứ mà thập niên 60 trước kia rất thịnh hành. Kết cấu dầm đà được giữ lại triệt để với hiệu ứng thô sần như những bề mặt “biết nói”.

Trong vai trò đơn vị thi công, chúng tôi đánh giá cao tinh thần kế thừa, làm mới lại cái cũ và tiết kiệm vật liệu góp phần tạo ra giá trị bền vững.